Curtain (arbejdsvisning)

Grov productions
Dans en fest, BIT-Teatergarasjen


Photo by Thor Brødreskift


Arbeidsvisningen Curtain er ein undersøkelse av det kunstnariske potensialet i kvardagslege handlingar. Er vi underlagt Sysifos sin forbandelse, og må gjera dei same handlingane kvar einaste dag? Det er også ein undersøkelse og mogleg avdekking av det som står igjen, når rutiner brytes. Å trekka frå eller for gardinene, representerer ein av utallige kvardagslege og tilsynelatande bagatellmessige handlingar me gjer i løpet av ein dag og eit liv.

Medvirkende

Koreografi & konsept: Brita Grov
Dans: Sara R. Torsvik, Roskva Yasmin Andersen, Simona Kortenhaus
Scenografi konsulent & lysdesign: Maria Victoria Høvring Høeg
Producent: Sølvi Andersen /Bergen dansesenter

Vist på Dans en fest ved BIT-Teatergarasjen, August 2022Photos by Thor Brødreskift