Djuret

Göteborg Konsthall

Installation i 3 dele, udstillet på Göteborgs Konsthall som en del af master afgangsudstillingen.


Photo by  Danielle Heath

Ulden fra to af skulpturene er indhentet fra tre forskellige fåreavlere i Västra Götaland. I Sverige bliver bare 3% af uld fra får brugt og processeret, de resterende omkring 600 ton uld bliver smidt ud. Spildet af materialerne er for mig en del af instrumentaliseringen og fremmedgørelsen af mennesket i samfundet, og forholdet til naturen, som jeg ønskede at bringe opmærksomhed til med denne installation. 

Skulpturen med det håndtuftede tekstil består af overskudsmateriale fra industriproduktion fra en tæppefabrik i Göteborg.

Omtale i Göteborgposten af Sara Avidsson d. 30.4.2019
uddrag fra omtalen:

“En frän lukt genomsyrar luften i ett av de mindre rummen. Den kommer från Maria Victoria Høvring Høegs ”Djuret”; en installation med otvättad kasserad ull. Verket är uppfordrande och drar tankarna till Teresa Margolles kväljande konst. Høegs arbete understryker dagens artificiella liv och hur långt vi har kommit ifrån våra rötter.”

Photos by  Danielle Heath & Maria Victoria Høvring Høeg