For One - For Many - For All

Neither Nor
Cornerteateret


Photos by Thor Brødreskift, Performer: Jostein Gundersen

For one – for many – for all er figurteater utenom det vanlige, en konsert for menneske og maskin. Den handler om vår iboende hang til å inngå forhold med ting gjennom å menneskeliggjøre dem.

Utøverne på scenen består av mennesker og motoriserte, bevegelige figurer. I samklang utgjør de en hybrid, som formidler sine egne historier, et samarbeid mellom menneske og maskin for å tekkes våre antropomorfiserende instinkter. Alle som har jobbet med å utvikle algoritmer som kan «lære av erfaring» vet at de har en viss autonomi. Maskinene i denne forestillingen er styrt av slike algoritmer.

Jeg føler de har intensjoner, men vet at de ikke har det.

Å velge å se tingene som om de har selvbestemmelse, åpner for å gi dem en respekt som ellers mangler i en «opplyste» og vitenskapelige måte å fortolke naturen på. I lys av den påvirkning vi utøver på miljøet i dagens verden, og den ødeleggelsen det vil føre med seg for planeten og oss selv, kan en «strategisk antropomorfisme» – som Jane Bennet kaller det – virke som en gylden mulighet som nettopp vår antropomorfiserende tilbøyelighet gir. Det gir en anledning til å dyrke en sunnere og mer respektfull måte å være i og samhandle med verden på.

For one – for many – for all søker å belyse relasjonene som kan oppstå mellom publikum, figurene, de menneskelige utøverne, og mellom figurene selv. Den fremmer et slags slektskap mellom dem, og forteller mange historier, en for hvert vesen i rommet. Tanken er å gi figurene karakter, og legge til rette for en økt respekt for det som mennesker og ting er laget av. Kanskje er det illusjonen, sansebedraget og den virkelighetsfjerne forhåpningen som skal redde oss.

Produksjonen er en del av avsluttningen til Thorolf Thuestads stipendiatprosjekt ved Universitetet i Bergen, fakultet for Kunst, Design og Musikk; Emotional machines – Composing for unstable media. En samproduksjon mellom Universitetet i Bergen, Lydgalleriet, Bit teatergarasjen og M12 Kultur.

Medvirkende

Med : 15 kinetiske figurer
Utøvere: Alwynne Pritchard, Caroline Eckly, Jostein Gundersen
Kinetiske figurer/komposisjon/lyddesign/koreografi/systemutvikling : Thorolf Thuestad
Kostymedesign og syer: Maria Victoria Høvring Høeg
Lysdesign: Silje Grimstad
Produsent: Aistė Žumbakytė
Konstruksjonsassistanse/ samtaler : Roar Sletteland
Veildere : Trond Lossius og Juliana Hodkinson
Teknisk produsent : M12 Kultur
Sceneteknikere : Snorre Rønning Mandal, Runar Gåsterud

Co-produsenter : : Universitetet i Bergen, BIT teatergarasjen, Lydgalleriet og M12 Kultur

Støttet av Universitetet i Bergen, Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og Norsk Komponistforening.

For one - for many - for all inngår i Thorolf Thuestads ph.d.i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.Photos by Thor Brødreskift, Performer: Caroline Eckly

Photos by Thor Brødreskift, Performer: Alwynne Pritchard
Photos by Thor Brødreskift